O NÁS | Klášterní budova Regina ZlínKongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě

 

KLÁŠTERNÍ BUDOVA REGINA
Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě
Divadelní 3242/6
760 01 Zlín

tel.: 704 615 955
e-mail: spravce@reginazlin.cz
IČ 00 406 155
č. účtu: 168570496/0300

 

ÚŘEDNÍ  HODINY:

úterý 8:00 -12:00

čtvrtek 13:00 - 16:00

mimo úřední hodiny pouze po telefonické domluvě

 

GDPR

 

Návštěvnost od 10. 9. 2018...

TOPlist

 

 

Dnešní svátek: ř: Svátek sv. Vojtěcha

O NÁS

Z HISTORIE KLÁŠTERNÍ BUDOVY REGINA

Přednáška odborného pracovníka Zemského archivu v Opavě Mgr. PetraTesaře o historii klášterní budovy Regina.

Klášter dnes opět patří Kongregaci Milosrdných sester III. řádu sv. Františka, která má sídlo v Opavě. Prostory klášterní budovy, která je nyní v dobrém technickém stavu, hojně využívá zlínská farnost a některé místnosti jsou pronajaty.

Několik let zde sídlila i církevní základní škola. Do roku 1989 využívala tento objekt Fakulta technologická tehdejšího Vysokého učení technického Brno. Ale co bylo ještě dříve? Na to už mladší a střední generaci osobní vzpomínky chybějí.

Opavská kongregace sester františkánek byla založena v polovině devatenáctého století. Sestry od svého založení postavily celou řadu řeholních domů především na severní Moravě, ale i v Čechách a v Německu. Základní kámen domu ve Zlíně byl položen v baťovské éře města 27. září 1937. O rok později, 11. prosince, jej mohl generální vikář Jan Martinů posvětit. Zlín byl podle historika Tesaře nejjižnějším místem, kde sestry z opavské kongregace působily, a dům ve Zlíně byl jedním z nejmladších. Byl postaven podle návrhu architekta Miroslava Lorence. Sestry zde chtěly pečovat o sirotky a o přestárlé ženy a část poměrně rozsáhlého objektu měla sloužit i jako internát pro ženy, které pracovaly jako pomocnice v domácnostech.

Jak uvádí P. Arnošt Červinka v Dějinách zlínské farnosti, velkou zásluhu na postavení budovy kláštera měla zlínská rodačka Domitila M. Karlíková (nar. 1877), členka zmíněné kongregace a představená domu. „Celou stavbu provázely výrazné finanční problémy," poznamenal historik Tesař. Původní odhadovaný rozpočet stavby 900 tisíc korun se zvýšil až na dvojnásobek.

Na začátku čtyřicátých let působilo ve zlínské klášterní budově 11 sester františkánek. V roce 1947 byla snížena kapacita starobince a rozšířen internát pro děvčata, aby už v roce 1949 byly dívky přestěhovány jinam a klášterní objekt sloužil jako městský starobinec. Své působení v klášterní budově a ve Zlíně musely sestry františkánky nedobrovolně ukončit v roce 1951; podle zápisu, který získal Petr Tesař, odjížděly františkánky ze Zlína 10. dubna 1951 do Heřmanova Městce. Starobinec byl v té době přesunut do Lukova a klášterní budova sloužila opět jako internát.

O dalším využití budovy zlínského kláštera se zmínil technický administrátor Ing. Zbyněk Domanský: „Vím, že v 50. a 60. letech zde sídlila vojenská správa. A jako středoškolský student jsem do budovy docházel k dorostovému lékaři."

Vojtěch Cekota

mgr.-petr-tesar.pdf [ 201.9 kB ]

 

- - -- - -- - -- - -- - -


KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER III.ŘÁDU sv.FRANTIŠKA

- - -

Jsme řeholní společenství sester, které se hlásí ke svatému Františkovi z Assisi a snaží se žít duchovní život podle jeho inspirace. Nejvyšším pravidlem našeho života je evangelium, které slibujeme zachovávat životem v poslušnosti, chudobě a čistotě. Jako svatý František se snažíme podle slov evangelia utvářet své smýšlení i svůj život.

Naším charismatem je radostná kajícnost jako úsilí o trvalé obrácení k Bohu a milosrdenství, které chápeme jako účinnou pomoc zasahující tělesný, duševní a duchovní rozměr člověka. Vděčnost za Boží milosrdenství, které trvale zakoušíme nejprve každá na sobě, nás vede k touze stávat se nástrojem Božího milosrdenství, které přinášíme všem lidem bez rozdílu.

V současné době tvoří naši kongregaci několik desítek sester, žijících v několika komunitách na území ČR, Rakouska a Německa. Sestry v produktivním věku jsou zaměstnány v běžných zaměstnáních podle své kvalifikace (např. zdravotnice, učitelky nebo pastorační asistentky). V rámci svých schopností a možností se sestry zapojují do pastoračních aktivit ve farnosti a organizují též vlastní aktivity na úrovni jednotlivých komunit (víkendové duchovní obnovy pro mládež či rodiny, prázdninové pobyty pro děti atd.). Od roku 2007 působí komunita sester také v misii v Paraguaji, kde spolupracuje s komunitou bratří minoritů.

 

Přehled generálních představených SMFO

1876 - 1880 Sr. Gabriela (zemřela v r.1880)

1881 - 1890 Sr. M. Helena Breuerová

1890 - 1920 Sr. M. Konstancie Lehsná

1920 - 1932 Sr. M. Klodesindis Frýsová

1932 - 1945 Sr. M. Aquilina Lehsná (v r. 1941 - 1943 bylo 10 sester)

1945 - 1959 Sr. M. Rosvida Kuchaříková

1959 - 1969 Sr. Helena Habáňová

1969 - 1981 Sr. M. Agliberta Šnůrová

1981 - 1987 Sr. Afra Svozilová

1987 - 1993 Sr. Leopolda Horáková

1993 - 2005 Sr. Antonína Kuřinová

2005 - 2017 Sr. Františka Ryšková

2017 S. M.Lucie Cincialová - dosud

 

 

 

 

 

KLÁŠTERNÍ BUDOVA REGINA | Kongregace Milosrdných sester | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz